ISO 14001 : 2004 Çevre Yönetim Sistemi

Çevresel duyarlılığın giderek arttığı günümüzde firmalar çevresel yükümlülüklerinin bilincine varmaya başlamışlardır.

Çevresel sorumlulukların gösterilmesi en yeni yönetim görevidir. Etkili bir Çevre Yönetimi Sistemi, çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını sağladığı gibi ISO 14001:2004 çevre yönetim sistemi belgesi sahibi olmak şirket imajı üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. 

FAYDALARI ;

Çevre boyutları ile etkilerinin belirlenmesi ve kontrolünün geliştirilmesi

• Çevresel performansın arttırılması (hedeflerle yönetim)

• Çevre yasalarına uyumun sağlanması

• Maliyetlerden tasarrufun sağlanması

• Firma saygınlığının ve Pazar payının artması, rekabet gücünün artması

• Verimliliğin geliştirilmesi

• Kredi, vergi avantajları