ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi

Firmaların çoğu ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemlerinin müşteriler üzerinde bıraktığı imajın farkına varmaya başlamıştır. Bir firmanın uygun ürün veya hizmeti verebilecek kalite kültürüne sahip olduğunun gösterilmesi yöneticilerin en önemli sorumluluğudur. Etkili bir ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri memnuniyetini ve iş verimliliğini artırarak bir yandan maliyette kayda değer azalmalar sağlarken öte yandan şirket imajını pozitif yönde geliştirmektedir. 

  Faydaları ; 

 • Gelişen rekabet gücü
 • Entegre Yönetim Sistemleri
 • Artan etkinlik ve verim
 • Artan güvenilirlik
 • Artan müşteri memnuniyeti
 • Gereksiz harcamaların azaltılması sayesinde gelirdeki artış
 • Uygunsuzluk ve temel hataların ortadan kaldırılması
 • Tüm çalışanların işleri, yetki ve sorumlulukları belirlenmekte ve ortada sahipsiz iş kalmamaktadır.
 •  Herkes kendi işini yapmakta ve tanımlandığı şekilde birbirini desteklemektedir.
 • Tüm süreçlerin ve faaliyetlerin bir plan ve program dahilinde sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanmaktadır.
 • Yönetim belirli mekanizmalarla, firma faaliyetlerini ve çalışanların performansını objektif verilerle ve rakamlara, gerçeklere dayalı olarak izlemekte ve gözden geçirmektedir.
 • Tedarikçilerle daha yakın çalışılmaktadır.• Müşteri algılamaları doğrudan ölçülmektedir.
 • Fireler, atıklar azalmakta dolayısı ile maliyetlerde azalmalar olmaktadır.
 • Ürün/hizmet uygun ortamda üretilmektedir.
 • Tüm çalışanlar müşterinin öneminin bilincindedir.
 • Tüm çalışanların nitelikleri planlı ve programlı bir biçimde yükseltilmektedir.