Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka bir ürün ya da hizmeti diğerlerinden ayıran her türlü işaret veya kelime bütünüdür.Marka tescilinde amaç yasa ile belirtilen korumaya sahip olmakdır.

Marka ön araştırma safhası Marka Alınması işleminde çok önemli bir yer tutar.Marka burada daha önce başvurusu yapılmış markalarla görsel ve işitsel yönden karşılaştırılır.

Tescil için yapılan başvurudan sonra yaklaşık 5-6 ay içerisinde Marka ilana çıkar, ilana çıkmasının ardından 3 ay boyunca üçüncü şahıslar nezdinde itiraz gelebilir.

3 Ay İçerisinde Her hangi bir itiraza tabi olmayan markalar Tescil Edilebilir.

Markayı almanın diğer bir yolu  ise;

Firma ya da şahıs isimleri adına ait ürün veya hizmetler üzerindeki haklar ancak marka tescili yoluyla koruma altına alınabilir. Bu markayı almanın diğer bir yolu  ise Marka isim Tescili lisans kullanma veya marka tescili devri ile de olabilir.

Marka Tescili için Gerekenler;

-i Marka Tescil Başvurusu, Marka Tescil sahibi tarafından doldurulmalıdır.

-Marka Tescil ücreti dekontu(marka tescil ücreti markanın tabi olduğu sınıflara göre değişiklik göstermektedir.)

-MarkaTesciline konu marka, logo Ya da işaret.

-Vekaletname

 Marka Tescil Başvurusu ve marka tescil işlemleri için;

0322-2355753  0322-2355754
05067095515