Kimlere Hizmet Veriyoruz

Mag-Net Danışmanlık kuruluşundan itibarenbir çok projeye hibe kazandırmıştır. Bu projeler; ağırlıklı KOBİ'ler olmak üzere Sivil Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler tarafından uygulanmaktadır. 


Mag-Net Danışmanlık, tüm Türkiye'de yer alan firmalara, derneklere, vakıflara, kurum ve kuruluşlara proje ve hibe destekleri konusunda hizmet vermektedir. Şimdiye kadar birlikte çalışılan müşteriler 72 farklı ilde ikamet etmektedir. Dolayısıyla, her yerden gelen talepler değerlendirilmekte ve planlanan yatırım için proje başvurusu yapılabilmesi durumunda, pazarlama ve satış temsilcileri ilgili işletmeyi / kuruluşu yerinde ziyaret ederek analiz çalışması gerçekleştirmektedir. 

Bir işletme, Mag-Net Danışmanlık'a aşağıdaki durumlarda başvurabilir; 

  • Yapmak istediği yatırım için fon arayışı içerisindeyse: Firmanın faaliyet gösterdiği sektör, ikamet ettiği şehir, yatırımın yapılmak istendiği şehir ve planlanan yatırımın kapsamı (makine-ekipman alımı, inşaat, tanıtım çalışmaları, yönetim sistemleri danışmanlığı vb.) birlikte değerlendirilerek, firmanın hibe desteği için başvurabileceği, yatırımına uygun bir programın olup olmadığı araştırılır. Uygun açık program olması durumunda, firma yerinde ziyaret edilerek proje faaliyetleri netleştirilir. Firmadan alınan bilgilerden yararlanılarak, Mag-Net Danışmanlık Uzman Proje Geliştirme kadrosu tarafından firmanın ve yatırımın detaylı bir şekilde aktarıldığı proje dosyası hazırlanır. Projenin hazırlanmasının ardından firmayla mutabık kalınarak proje dosyasının ilgili hibe kuruluşuna teslimi sürecinde firmaya destek verilir. 
  • Yapmak istediği yatırım için KDV muafiyetinden yararlanmak istiyorsa: Devlet teşviklerinden yararlanmak isteyen işletmelerin, Hazine Müsteşarlığı'ndan KDV muafiyeti için teşvik belgesi almaları gerekmektedir. Mag-Net Danışmanlık teşvik belgesi almak isteyen tüm işletmelere hizmet vermektedir. 
  • Yönetim sistemleri danışmanlığı almak istiyorsa: İşletmeler ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 22000 vb. tüm yönetim sistemleri ihtiyaçları için Mag-Net Danışmanlık'a başvurabilirler. Mag-Net Danışmanlık bünyesindeki uzman kadro, işletmelerin yönetim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi sürecinde danışmanlık hizmeti vermektedir.


Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için de hibe destekleri bulunmaktadır. Dernekler, vakıflar, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşları Mag-Net Danışmanlık'ın hizmet verdiği müşteri portföyü içerisinde yer alan diğer tüzel kişilerdir. Bu yapılara ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansı hibe desteklerinden yararlanmaları için proje hazırlama hizmeti verilmektedir. Bu sayede, sivil toplum kuruluşları, gerçekleştirdikleri projelerle var olma amaçlarına uygun faaliyetleri kamu yararına uygulama şansını elde etmekte, yerel yönetimler ise altyapı çalışmalarını elde ettikleri fon destekleriyle hızlandırabilmektedir.