MARKA PATENT
(Marka Patent Tescili)

Adana Marka patent firması olan mag-net danışmanlık ,tescili konusunda Türkiye’de yetkili kurum Türk Patent Enstitüsü dür ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde işlem yapma yetkisine sahip meslek mensupları ise Marka Patent Vekilleridir.

Marka bir ürün ya da hizmeti diğerlerinden ayıran her türlü işaret veya kelime bütünüdür. Marka tescilinde amaç yasa ile belirtilen korumaya sahip olmakdır.

Arama işlemi markanın görsel, işitsel yönlerden değerlendirmelerinden geçip çok iyi analiz edilmesi gerekir.Bu işlemin domain araması gibi yapılmaması gerekir.

Markanın ilgili olduğu sınıfların tespiti çok önemlidir zira yanlış sınıfa başvuru yapılması ileride sizleri hak kaybına uğratabilir.

 

 

 

 

 

 

Marka Tescili Başvurusu için;

-Marka Tescili Başvurusu, Marka Tescil sahibi tarafından doldurulmalıdır.

-Marka Tescil ücreti dekontu(marka tescil ücreti markanın tabi olduğu sınıflara göre değişiklik göstermektedir)

-Marka Tesciline konu marka, logo ya da işaret.

-Vekaletname

 

Patent Başvurusu İçin ,

 

Patent ise herhangi bir konuda sanayiye uygulanabilir tekniğin bilinen durumunun aşılması ile yapılan buluşlardır. Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir.

 

1-) Patent Başvuru Formu , başvuru sahibi ve buluş sahibi tarafından doldurulacaktır.

2-) Patent Başvuru Ücreti,

3-) Tescili talep edilen buluş konusu Patent için kısa bir tarifname ve ürüne ait varsa teknik çizimler.

4-) Vekaletname

 

Marka Patent Tescili için ,

0322-2355753  0322-2355754
05067095515