OHSAS 18001

 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konusundaki gereklilikleri belirleyen uluslararası bir standarttır. OHSAS 18001, kuruluşların kalite, çevre , iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini entegre edebilmelerini sağlamak amacıyla , ISO 9001 (QMS) ve ISO 14001 (EMS) standartlarıyla uyumlu olacak şekilde geliştirilmiştir. Ulusal sağlık ve güvenlik standartlarına uyum tüm kuruluşlar için zorunludur. 

FAYDALARI ;

İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini belirlemiş ve bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirmiş,

• İlgili mevzuat, yasa ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmiş,

• İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için yönetim programları geliştirmiş,

• Gerekli eğitimleri uygun kişilere sağlamış,

• Acil durumlara (kazalar, vb.) yönelik gerekli hazırlıkları yapmış,

• İş Sağlığı ve Güvenliği sisteminin performansını denetimlerle izleyen,

• İzleme sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde iyileştirme faaliyetlerini başlatan,

• İş Sağlığı ve Güvenliği'ne yönelik çalışmalarını dökümante eden ve sonuçlarını kayıt altına alan kurumlardır. 

İş yerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çabalarda artış

• İş kazaları ve meslek hastalıkları sayısında azalma

• Daha düşük sigorta primi

• Çalışanlarda motivasyon

• ISO 9001:2008 veya ISO 14001 yönetim sistemlerine kolay ve hızlı uyum.