Marka Devir

Marka tescilinin yapıldığı mal veya hizmet kodlarının tamamının veya bir kısmının başka gerçek veya tüzel kişiye devredilme işlemidir.

Marka devir sözleşme yapılması ve Türk Patent Enstitüsü nezdinde Marka devir işleminin sicil kütüğüne kaydı ile resmiyet kazanır.

İşletme devirlerinde aksi kararlaştırılmamış ise yani sözleşmeyle belirtilmemişse bu devir Marka tescilini de kapsar.

 

Marka tescil edilen mal ve hizmet sınıflarının tamamı veya bir kısmı için devir edilebilir.

Marka Devir İşleri Hizmetlerimiz;

 

-Devir alınacak markanın üzerinde herhangi bir hak olup olmadığının tespiti ve raporlanması.

 

-Devir sözleşmesi hazırlanması ve noterde bu devir işlemine gözetmenlik yapılması.

 

-Devir işleminin  Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil kayıt işleminin yapılması.

 

-Marka devri ile tescil belgesi düzenlenmesi alınması .

 

Marka Devir ,Marka  Tescil  ve Diğer Marka Tescil işlemleriniz için,

0322-2355753  0322-2355754
05067095515