Çukurova Kalkınma Ajans Destekleri

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2016 yılı Mali Destek Programı 13 Ocak Çarşamba günü saat 14.00’de Mersin Hilton Oteli’nde düzenlenen toplantı ilan edildi.

ÇKA Genel Sekreteri Dr Lutfi Altunsu, Ajansın çalışmaları ile Adana ve Mersin illerini kapsayan TR62 Bölgesi’nin sosyo – ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu belirterek,  Ajansın yürütmekte olduğu destek programları ile ilgili bilgi sundu.
 

 

“Mikro işletmeler kalkınmanın dinamosudur.”

Altunsu, kalkınmada dinamo vazifesi gören mikro işletmelerin ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığını bu açıdan da mikro işletmelerin KOBİ politikalarında gün geçtikçe önemli hale geldiğini vurgulayarak, bu yıl Mali Destek Programı kapsamında Mikro İşletmelerde için Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı hazırladıklarını belirtti.

Bu program ile bölgede faaliyet gösteren mikro işletmelerin kurumsal kapasite olarak gerekse kendilerine sundukları hizmetlerde rekabet avantajı yaratacak ürün, süreç ve pazarlama yenilikleri ile ürün çeşitlendirmesi konularında projeler sunabileceklerinin altını çizen Altunsu,  “Programda aynı zamanda asgari destek tutarını da ilk defa 25 bin lira gibi mikro işletmelerin ilave küçük yatırımlarının desteklenebileceği bir seviyeye çekilmesi finansal imkanları kısıtlı olan işletmelerimize fırsat sunmaktadır. Ayrıca kazanan projeler için proje hazırlama konusunda alınacak danışmanlık hizmeti için destek miktarının % 2 si kadar olan tutarı uygun maliyet olarak kabul ettik. İlçelerden gelecek projeler için değerlendirme aşamasında ilave puanlar verilecek destekten faydalanma ihtimalleri artırılarak pozitif ayrımcılık yapılmış bu sayede bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması amacı da güdülmüştür.   Yine kadın, genç ve engelli istihdamına ek puan vererek toplumumuzun kırılgan gruplarının ekonomik hayata katılımına katkıda bulunmak istedik.” şeklinde konuştu.

Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Bölgedeki mikro ölçekli işletmelerin kurumsallaşma, ürün geliştirme ve çeşitlendirme yoluyla rekabet gücünün artırılması amacıyla açılan programda öncelik alanları;  mikro işletmelerin kurumsallaşma düzeyi, ihracat, pazarlama , kalite standartlarının artırılması, mikro işletmelerin ürün, süreç ya da pazarlama yeniliği, ürün geliştirme, ürün çeşitlendirme olanaklarının artırılmasıdır.

2016 yılında Mikro İşletmelere 7 Milyon TL Kaynak

Mikro işletmelerin başvuru sahibi olduğu destek programında gıda – içecek, kimya – plastik, tekstil – hazır giyim, makine – metal işleri, metalik olmayan mineral ürünler, ayakkabıcılık, materyallerin geri kazanımı, mobilya imalatı, lojistik, turizm amaçlı asli konaklama tesisleri ve bilişim sektör ve öncelik alanlarından hazırlanan projelere 2016 yılında toplam 7 Milyon TL kaynak kullandırılacaktır.

Mikro Mali Destek Programına en fazla iki proje başvurusunda bulunulabilecek ve değerlendirme sonucuna göre bu başvurulardan en fazla biri destek almaya hak kazanacak.

Desteklerden faydalanmak işletmelerin elektronik olarak son başvuru tarihi 8 Nisan 2016, matbu başvurularda ise son başvuru 15 Nisan 2016’dir.

Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi içintıklayınız.

Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Başvuru Rehberi Ekleri için tıklayınız.