Marka Devir İçin Gerekenler

Noter Aşamasında

-Devir işlemi yapılacak marka örneği

-Devir işlemine yetkili şahıs veya temsile yetkili kişiler

 

Marka Devir Türk Patent Enstitüsü Gereken Evraklar;

 

-Vekaletname

-Firma faaliyet belgesi (Devir alan firma için)

-Marka Devir harç bedeli

-Noter onaylı marka devir sözleşmesi

 

 

 

Marka Devir İşleri Hizmetlerimiz;

 

-Devir alınacak markanın üzerinde herhangi bir hak olup olmadığının teespiti ve raporlanması

-Devir sözleşmesi hazırlanması ve noterde bu devir işlemine gözetmenlik yapılması.

-Devir işleminin  Türk Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescil kayıt işleminin yapılması.

-Marka devri ile tescil belgesi düzenlenmesi alınması .

 

Marka Devir, Marka  Tescil  ve Diğer Marka Tescil işlemleriniz için ,

0322-2355753  0322-2355754
05067095515