Marka Tescil İçin Gerekli Belgeler

Tescil Başvurusu öncesi Markanın ilgili sınıfta daha önce Marka Tescil başvurusunun yapılıp yapılmadığına bakılması gerekir.

Arama işlemi Markanın görsel ve işitsel yönlerden değerlendirmesinden  geçip çok iyi analiz edilmesi gerekir. Bu işlemin  Domain  gibi yapılmaması gerekir.

Marka Tescil İçin gerekli Belgeler ;

 

- Marka Tescil Başvurusu, Marka Tescil sahibi tarafından doldurulmalıdır.

-Marka Tescil ücreti dekontu(Marka Tescil ücreti Markanın tabi olduğu sınıflara göre değişiklik göstermektedir.)

-Marka Tesciline konu marka, logo Ya da işaret.

-Vekaletname

 

Patent tescil için gerekli belgeler ,Patent Alma İçin Gerekli belgeler , 

Patent ise herhangi bir konuda sanayiye uygulanabilir tekniğin bilinen durumunun aşılması ile yapılan  buluşlardır.

Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır.

Bu hakkı gösteren belgeye de Patent denir.

 

1-)  Başvuru Formu, başvuru sahibi ve buluş sahibi tarafından doldurulacaktır.

 

2-) Patent Başvuru Ücreti,

 

3-) Tescili talep edilen buluş konusu Patent için kısa bir tarifname ve ürüne ait varsa teknik çizimler

 

4-) Vekaletname; örneği ekte olup, Şahısların sadece isim ve soy isim yazarak imzalaması yeterlidir.

 

Marka Tescil İçin gerekli Belgeler için ,

0322-2355753  0322-2355754
05067095515