Marka Lisans Alınması Verilmesi

Tescilli bir markanın kullanım hakkına lisans denir. Marka lisansı markanın tescil edildiği mal veya hizmet kodlarının bir kısmını ve ya tamamını kapsayabilir.

Markada Lisans İki türlüdür.

-İnhisari Lisans
-İnhisari olmayan lisans

İnhisari Lisans ta lisans veren başka birisine lisans veremez. İnhisari lisansa sahip kişi yasaların Marka tescil sahibine verdiği dava açma hakkına sahiptir. İnhisari olmayan lisansta lisans sahibinin dava açma hakkı yoktur. Sözleşme ile kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri lisans haklarını üçüncü şahıslara devir edemez.

Marka Lisans Alınması verilmesi için gereken evrak ve belgeler,

-Noter onaylı lisans sözleşmesi
-Lisans harç bedeli
-vekaletname

Marka Lisans ve Marka Tescil işlemleriniz için ,

0322-2355753  0322-2355754
05067095515