Marka Tescil Yenileme

Marka tescilinde koruma süresi tescil başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Marka tescilinde koruma süresi onar yıl olarak uzatılabilir.

Tescil yenileme süresi sona eren marka;Tescil koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içerisinde tescil gerçekleştirilebilir.

Bu sürenin aşımı durumunda marka tescil yenilemesi ek cezalı ücret tarifesi ödenerek gerçekleştirilebilir.

Bu sürede koruma süresinden itibaren 6 ayı geçemez.

Koruma süresi yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

 

 Marka Tescili Başvurusu için;

 

-Aşağıdaki Marka Tescili Başvurusu, Marka Tescil sahibi tarafından doldurulmalıdır.

 

-Marka Tescil ücreti dekontu;(marka tescil ücreti markanın tabi oldoğu sınıflara göre değişiklik göstermektedir.)

 

-Marka Tesciline konu marka, logo Ya da işaret.

 

-Vekaletname

 

Marka Tescil Yenileme ve Marka Tescili için;

0322-2355753  0322-2355754
05067095515