Patent Nasıl Alınır?

Patent başvurusunun ilk aşaması, buluş sahibinin Kurumumuzun

TPE'ye başvurarak patent araştrması yapmasıdır.

Eğer buluş, mevcut patenti bulunanlara yeni birşeyler katıyor veya onlardan ciddi farklarla ayrılıyorsa, başvurunun red edilme ihtimali azalır.

Patent başvurusu için gerekli olanlar: Başvuru dilekçesi(1 nüsha), patentle korunması istenilen buluşun unsurlarını kapsayan istemler(3 nüsha), buluş konusunu anlatan açıklama(3 nüsha), isteme ait resimler(3 nüsha), özet(3 nüsha) ve tarifname olarak sıralanabilir.

adana marka tescil 

Ayrıntılı Bilgi İçin : 0322-2355753  0322-2355754
05067095515