Patent Tescili Araştırması

Patent Tescil Başvurusu; patent ön araştırma ve değerlendirilmesi neticesinde, patentin tesciline engel olacak her hangi bir buluş basamağına rastlanmaması (yani tekniğin bilinen durumunun aşılması) halinde, Türk Patent Enstitüsü’ne resmi olarak patent tescil başvurusunda bulunabilir.

Patent Tescil Başvurusu İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler:

1-) Patent Tescil Başvuru Formu WORD / PDF ekte olup başvuru sahibi ve buluş sahibi tarafından doldurulacaktır.

2-) Patent Tescil Başvuru Ücreti, başvuru sahibi ile tarafımızca karşılıklı olarak yapılacak olan Patent Tescil Sözleşmesinde detaylı olarak yer almaktadır.

3-) Tescili talep edilen buluş konusu Patente ait kısa bir tarifname ve ürüne ait varsa teknik çizimler(teknik çizimler yoksa; ürüne ait bir adet numune yada resim verilmesi halinde çizimler detaylı olarak firmamızca yapılacaktır)

4-) Vekaletname WORD / PDF (ekli vekaletnamenin sadece kaşe, ad soyad ve imza yapılması yeterli olup, noter tasdiki gerekmemektedir)

0322-2355753  0322-2355754
05067095515