Patent Teşvikleri

Türkiye’de patent teşvik sistemi ulusal ve uluslararası patentlerin arttırılması amacıyla düzenlenmiştir. Genel olarak iki kurum tarafından karşılanmaktadır.

 • Tübitak

 • Kosgeb

Tübitak Patent Teşvik

 • Patent, başvuru esnasında verilir. (patent harcamaları esnasında/hemen sonrasında)

 

 KosgebPatent Teşvik

 • Patent, belgesi alındıktan sonra verilir.(harcamalardan çok sonra)

Tübitak Teşviklerinden Kimler Yararlanabilir?

 • T.C. vatandaşı olanlar

 • Türkiye sınırları içerisinde Türkiye tabiyetinde olan firmalar

 • Üniversite, kamu kurum ve kuruluşlar

Teşvik Ödemleri 

Teşvikler 3 kısımda ödenir.

 1. Aşama: Ulusal Patent Başvuruları

 2. Aşama: Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk (Başvuru) Aşaması

 3. Aşama: Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının Araştırma Raporundan Sonraki Aşamalar

 1. AŞAMA (Geri Ödemesiz)

 2. AŞAMA (Geri Ödemesiz)

 3. AŞAMA (Geri Ödemeli)

Bir patent başvurusu, tüm aşamalarda verilen teşviklerden de yararlanabilir

KOSGEB PATENT TEŞVİKLERİ

Türk Patent Enstitüsü veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent ofislerine yapılan başvurular için verilir.

Tescil belgesi almış olan Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Entegre Devre Topoğrafyaları için verilir.

0322-2355753  0322-2355754
05067095515