Tasarım Tescil İtiraz Süreci

Endüstriyel tasarım tescil koruma istemi ülkemizde bir tasarım başvuru yapılması esnasında tasarımın yeniliği yönünden bir araştırmaya tabi tutmamaktadır. Yapılan bir başvuru önce başvuru şekli inceleme sonrasında eğer bir eksiklik yok ise yayına çıkartılır. Bu yayın süresi 6 aydır.

Yayına çıkan bu başvurulara gerçek ve tüzel tüm kişi ve kuruluşlar gerekçelerini de sunmak şartıyla itiraz edebilir. Eğer tasarım tescile yapılan bu itiraz haklı görülürse tasarım tescili başvurusu iptal edilir.

Hangi Durumlarda İtiraz Edilebilir;

  • Tasarım tescili yapılan başvurular ilgili sektörünüzde ayırt ediciliği olmayan bir tasarımsa
  • Dünyanın herhangi bir yerinde bu tasarım var ise
  • Başvuruya konu tasarım sizin tasarımlarınızla benzerlik unsurları var ise itiraz edilebilir

İtiraz edilme ise Ne olur;

Tasarım tescilinde yayına çıkan başvurulara itiraz mercii Türk patent Enstitüsü dür. Eğer yukarıda sayılan durumlardan herhangi biri mevcut ise ve yayına zamanında itiraz edilmez ise hak kaybı ve o sektörde o ürünü üretememe ve satamama gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

Sektördeki Yeni Başvurulardan Nasıl Haberdar Oluruz?

Aylık yayınlanan bültenleri takip etmek bir sistem program olmadan çok zordur. Sistem Patent tarafından geliştirilen yazılım vasıtasıyla yayınlana bültenler müşteri isteğine göre raporlanır ve takip edilir.Benzer görülen başvurulara zamanında itiraz edilebilmesi sağlanmış olur.Tasarım izleme departmanımız ile irtibata geçerek Tasarım İzleme-Tasarımscope hizmeti ile ilgili bilgi alabilirsiniz.