Tasarım Tescili Hakları

554 sayılı KHK' nin 17. maddesine göre “Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir. Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan koruma kapsamındaki tasarlanan veya tasarımın uygulandığı bir ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, sözleşme yapmak için icapta bulunamaz,ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz veya bu amaçlarla elde bulunduramaz.”

Tasarım tescil ile tescili alınan tasarım;

  • Devir edilebilir
  • Lisans yoluyla dağıtılabilir
  • Verasete konu olabilir.