Tasarım Tescili Nedir?

Tasarım, bir ürünün tümü ya da bir bölümünün, biçim, çizgi, şekil, renk, doku, malzemenin yapısal durumu gibi, karşıdan bakıldığında diğer ürünlere nazaran dış görünüşü ile farklılık gösteren  görsel bir araçtır.

Tasarımın tescillenebilmesi için yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir.Yenilik, bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sunulmamış ise, tasarım yenilik özelliğini sağlamaktadır.Ayırt edici nitelik, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır.

Bir endüstriyel tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcı da bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa bu tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir.Tüketici tarafından bilinen ve kullanılan tasarımların haricinde, farklı görselliğe sahip olan ürünlerin yeni ve özgün tasarımları, tasarım sahibine ticari olarak pazarda avantaj sağlar.

Rekabet ortamında firmaların  üstünlük sağlayabilmeleri için görsel yenilikler üretmeli ve bu yeniliklerini tasarım tescilleri ile koruma altına almalıdırlar.